SPONZORI

Ďakujeme všetkým našim sponzorom a rodičom, ktorí nám pomáhajú pri našej činnosti.

Sponzori v r. 2022

 • Sanagro, a. s.
 • OcÚ Sobotište
 • OcÚ Podbranč

 

.....................................................................

 

Sponzori v r. 2018

 • OcÚ Sobotište
 • OcÚ Podbranč
 • OcÚ Vrbovce
 • ArcellorMittal Gonvarii SSC Slovakia, s r. o.
 • Alchem spol s r.o.
 • Hílek a spol., a. s.
 • ZO Únie žien v Sobotišti
 • Mgr. A. Chalupová
 • p. Ľubica Kadlečíková
 • rodičia mažoretiek

Sponzori v r. 2017

 • OcÚ Sobotište
 • Mgr. Anna Chalupová
 • Bc. Tatiana Talábová
 • sponzorovanie našej súťaže: OcÚ Sobotište, ZŠ Sobotište, Pavol Černek - JR LUX Sobotište, Reštaurácia Matulúv dvúr Sobotište, Pizzeria Sobotište, COOP Jednota Senica, REHO, www.ereho.cz, twirling.janshop.cz, PD Dojč, Slovenská sporiteľňa, ALCHEM spol. s r. o., Senica, Mgr. A. Chalupová, Sobotište, rodina Jelínková, Sobotište, rodina Kadlečíková, Podbranč, rodina Kadlečíková, Sobotište, rodina Krčková, Sobotište, rodina Burianová, Podbranč, rodina Habová, Sobotište, rodina Čederlová, Sobotište
  • OcÚ Sobotište
  • ZŠ Sobotište 
  • Pavol Černek - JR LUX Sobotište
  • Reštaurácia Matulúv dvúr Sobotište 
  • Pizzeria Sobotište
  • COOP Jednota Senica
  • REHO, www.ereho.cz
  • twirling.janshop.cz
  • PD Dojč
  • Slovenská sporiteľňa
  • ALCHEM spol. s r. o., Senica
  • Mgr. A. Chalupová, Sobotište
  • rodina Jelínková, Sobotište
  • rodina Kadlečíková, Podbranč
  • rodina Kadlečíková, Sobotište
  • rodina Krčková, Sobotište
  • rodina Burianová, Podbranč
  • rodina Habová, Sobotište
  • rodina Čederlová, Sobotište


  • Viac tu: https://ocenumazoretiektaktiksobotiste.webnode.sk/informacie/sponzori/
  • OcÚ Sobotište
  • ZŠ Sobotište 
  • Pavol Černek - JR LUX Sobotište
  • Reštaurácia Matulúv dvúr Sobotište 
  • Pizzeria Sobotište
  • COOP Jednota Senica
  • REHO, www.ereho.cz
  • twirling.janshop.cz
  • PD Dojč
  • Slovenská sporiteľňa
  • ALCHEM spol. s r. o., Senica
  • Mgr. A. Chalupová, Sobotište
  • rodina Jelínková, Sobotište
  • rodina Kadlečíková, Podbranč
  • rodina Kadlečíková, Sobotište
  • rodina Krčková, Sobotište
  • rodina Burianová, Podbranč
  • rodina Habová, Sobotište
  • rodina Čederlová, Sobotište


  • Viac tu: https://ocenumazoretiektaktiksobotiste.webnode.sk/informacie/sponzori/
 • OcÚ Sobotište
 • ZŠ Sobotište 
 • Pavol Černek - JR LUX Sobotište
 • Reštaurácia Matulúv dvúr Sobotište 
 • Pizzeria Sobotište
 • COOP Jednota Senica
 • REHO, www.ereho.cz
 • twirling.janshop.cz
 • PD Dojč
 • Slovenská sporiteľňa
 • ALCHEM spol. s r. o., Senica
 • Mgr. A. Chalupová, Sobotište
 • rodina Jelínková, Sobotište
 • rodina Kadlečíková, Podbranč
 • rodina Kadlečíková, Sobotište
 • rodina Krčková, Sobotište
 • rodina Burianová, Podbranč
 • rodina Habová, Sobotište
 • rodina Čederlová, Sobotište

 Viac tu: https://ocenumazoretiektaktiksobotiste.webnode.sk/informacie/sponzori/

Sponzori v r. 2016

 • Obecný úrad Sobotište
 • Obecný úrad Podbranč
 • ZO Únie žien v Sobotišti
 • ZŠ Sobotište
 • SRRZ pri ZŠ Sobotište
 • OcÚ Vrbovce
 • p. T. Marečková - 2 %
 • p. Ing. D. Černeková - 2 %
 • p. Mgr. A. Chalupová 
 • rodina Krčková
 • sponzorovanie našej súťaže: OcÚ Sobotište; SRRZ - ZŠ Sobotište; Reštaurácia Matulúv dvúr Sobotište; Pizzeria Sobotište; COOP Jednota Senica; p. Kadlečíková, Podbranč; Nadácia Pontis a Západoslovenská energetika, a. s.; REHO, www.ereho.cz; rodina Habová, Sobotište; Kopaničiarsky región - MAS; rodina Jelínková, Sobotište; rodina R. Krčka, Sobotište; DDK Slovakia s r. o.; rodina Trubirohová, Sobotište; Mgr. A. Chalupová, Sobotište; rodina Zimová, Vrbovce; Únia žien v Sobotišti; INA Skalica; Pavol Černek jr. - LUX Sobotište; rodina Krčková, Sobotište; rodina Mituchovičová

Sponzori v r. 2015

 • Obecný úrad Sobotište
 • ZO Únie žien v Sobotišti
 • ZŠ Sobotište
 • Marianna Jamrišková
 • p. Ing. D. Černeková - 2%
 • p. J. Valášek (Stolárstvo - Ján Valášek a Ján Sukup, Vrbovce) - vitrína 
 • Predaj látok ROOLTEX  www.roolltex.cz/
 • p. M. Dado - CD, finančný dar
 • sponzorovanie našej súťaže: finančný dar: Únia žien v Sobotišti, p. P. Černek, jr. - LUX Sobotište, rodina Habová, p. Ľ. Kadlečíková, občerstvenie: Reštaurácia Matulúv dvúr, Pizzeria Sobotište, COOP Jednota Senica, p. P. Jelínková, p. G. Krčková, p. Z. Zimová, reklamné predmety: OcÚ Sobotište, rod. Krčková, p. Kadlečíková, p. Trubirohová, DDK Slovakia s r.o.; ŽŠ Sobotište.

 

Sponzori v r. 2014

 • Obecný úrad Sobotište
 • ZO Únie žien v Sobotišti
 • ZŠ Sobotište
 • finančné príspevky: Únia žien v Sobotišti, p. J. Krčková, Mgr. A. Slezáková, Mgr. A. Chalupová, p. Ľ. Kadlečíková
 • sponzorovanie našej súťaže: Únia žien v Sobotišti, p. P. Černek, jr. - LUX Sobotište, COOP Jednota Senica, Reštaurácia Matulúv dvúr, OcÚ Sobotište a ŽŠ Sobotište, p. G. Krčková
 • p. M. Nechvátalová - N FASHION
 • p. Talábová - sladké odmeny
 

Sponzori v r. 2013

 • Obecný úrad Sobotište
 • ZO Únie žien v Sobotišti
 • ZŠ Sobotište
 • DEKORA Poprad   www.dekora.sk (doplnky)

 • Sponzorovanie našej súťaže 2013: Finančný dar: Únia žien Sobotište, p. Pavol Černek jr. – LUX Sobotište, rod. Habová, COOP Jednota Senica, Roľnícke družstvo Sobotište. Reklamné predmety: p. G. Krčková, p. A. Trubirohová, p. Mituchovič, INA Skalica.
 • p. R. Krček

 

Sponzori v r. 2012

 • Obecný úrad Sobotište
 • ZO Únie žien v Sobotišti
 • ZŠ Sobotište
 • Sponzorovanie našej súťaže (r.2012): OÚ Sobotište, ZŠ Sobotište, p. Pavol Černek jr. – LUX Sobotište, p. D. Slezáková a D.Slezák, p. M. Haba, p. Ľ. Kadlečíková, p. G. Krčková, p. J. Krčková, p. A. Trubirohová 

 

Sponzori v r. 2011

 • Obecný úrad Sobotište
 • ZO Únie žien v Sobotišti
 • ZŠ Sobotište
 • Bc. J. Balážová (dekoratívna kozmetika)
 • Sponzorovanie našej súťaže 2011:Únia žien Sobotište, OÚ Sobotište, ZŠ Sobotište, p. Ľ. Slezák ml. "Bagetka mini", Slovenská sporiteľňa, Úsovsko a.s. Úsov, Poisťovňa Wüstenrot, Motosam Myjava, Coop Jednota Senica, Dexia banka, Tatra banka, INA Skalica, Damco-Logistic, Arcelormital, DDK Senica, p. Pavol Černek jr. – LUX Sobotište, p. Dušan Slezák, rod. Velická, p. Lenka Jurkáčková

 

Sponzori v r. 2010

 • Obecný úrad Sobotište
 • ZO Únie žien v Sobotišti
 • ZŠ Sobotište
 • UNISTAV s.r.o. Senica (finančný dar)
 • Ing. Z. Pilát (doplnky na Miss)
 • p. R. Krček (doprava na vystúpenie)
 • p. Ľ. Kadlečíková (kalendáre nášho súboru)
 •  Sponzorovanie našej súťaže 2010: Obecný úrad Sobotište, Únia žien  Sobotište, Slovenská sporiteľňa Senica, Stavebniny Royaldom Častkovce, Hygienické a zdravotnícke pomôcky Tena, Firma Samsung, INA Skalica, OMS Senica, Euronics Senica, Tlačiareň Durlák, Slovenská pošta, pobočka Sobotište, COOP Jednota Senica, T-com, Strabag, Firma DDK Slovakia, RSMS Senica
 • Sponzorovanie cesty na súťaž do Prahy: RD Sobotište, ÚŽ v Sobotišti, p. V.Velická, p. M. Hanzlíček a J. Hanzlíčková, p. P. Černek, Poľovníci Sobotište, ZOSZZ Sobotište, Ing. D. Černeková, Chovatelia Sobotište, p. Ľ. Mittáková