Kontakty

 

vedúca súboru:  Mgr. ELIŠKA HAVLOVÁ

zriadovateľ: Základná škola Sobotište, 906 05 Sobotište 317
 
  • tel.: 0915 589 737

 
  • e-mail : mazoretkysobotiste@gmail.com

                                                     

  • korešpondenčná adresa:    Eliška Havlová, 906 05 Sobotište 448

 
 
  • Facebook : Mažoretky Taktik Sobotište