Info pre členov

 
 
Neprítomnosť na tréningu nahlasujte vedúcej vopred prostredníctvom SMS na tel. 0915 589 737. Ďakujem!
 
 
Predbežný program akcií 2018/2019
16. 12. 2018  Vianocná besiedka
január/február  ples
máj Deň matiek
 
Súťaže:
9.3. 2019 
13.4. 2019 = naša súťaž Sobotište
25./26.5. 2019

 

 

 

 

PRAVIDLÁ: www.amas.sk/clanok.php?ID=56

Rozpis tréningov

 

ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

                                                                                                                

SKUPINA DEŇ ČAS
DETI    utorok 16:00 - 17:15
KADET utorok 14:30 - 16:00
JUNIOR piatok 16:00 - 17:30
SENIOR piatok 16:00 - 18:00

 

Tréningy prebiehajú  v telocvični ZŠ v Sobotišti.