Zlatá palička 2017, Galanta

Zlatá palička 2017, Galanta

23. máj 2017

1. miesto trio pom senior Barborka+Kristínka+Natálka
2. miesto duo bat deti Nikolas a Viki
2. miesto sólo pom kadet Simonka N.
2. miesto sólo bat junior Kristínka V.
2. miesto sólo pom senior Barborka K.
2. miesto miniformácia mix seniorky
3. miesto miniformácia bat seniorky