Naša klubová súťaž Miss Mažoretka 2010

Naša klubová súťaž Miss Mažoretka 2010

Tradičný piatočný tréning sme si 4.júna 2010 spestrili klubovou súťažou Miss mažoretka. Súťaž bola určená pre mladšie dievčatá nášho súboru - MINITAKTIK a do role porotcov sa vžili staršie a skúsenejšie dievčatá - TAKTIK a tiež vedúce súboru. Súťažilo sa v štyroch disciplínach, každá súťažiaca sa predstavila, predviedla vlastnú choreografiu s paličkou, s pompónmi a  ukázala ako vie reagovať na  povely kapitánky. Všetky dievčatká sa veľmi snažili, no do finále mohlo postúpiť len 10 mažoretiek.

Finále sa uskutočnilo dňa 18.júna ako súčasť záverečného vystúpenia. Víťazkou sa stala Barbora Kadlečíková, na druhom mieste sa umiestnila Kristína Habová a tretie miesto obsadila Michaela Marečková.